Liên kết website
   
Bộ 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch
Thời gian: 13/06/2019 - 07:22
Văn bản
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 19/03/2019 - 18:11
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch năm 2019
Thời gian: 15/02/2019 - 11:32
Kế hoạch số 10/KH-SDL ngày 10/2/2019 về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch năm 2019.
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quy trình giải quyết cụ thể của từng thủ tục
Thời gian: 07/09/2018 - 10:26
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Thời gian: 13/08/2018 - 17:00
Dịch vụ công trực tuyến Sở Du lịch Hải Phòng
Thời gian: 09/04/2018 - 09:18
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch năm 2018
Thời gian: 31/01/2018 - 11:22
Kế hoạch số 09/KH-SDL ngày 31/01/2018 về việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch năm 2018.
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 18/12/2017 - 18:00
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Du lịch Hải Phòng.
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 06/11/2017 - 17:58
Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Du lịch thành phố Hải ...
Quyết định công bố thủ thục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố
Thời gian: 23/06/2017 - 15:13