Liên kết website
   
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Thời gian: 08/06/2018 - 14:48
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Thời gian: 28/02/2018 - 15:06
CÁC VĂN BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thời gian: 27/02/2018 - 09:41
LUẬT DU LỊCH NĂM 2017
Thời gian: 27/02/2018 - 09:18
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Thời gian: 01/01/2018 - 14:52
Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch năm 2017
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Thời gian: 18/12/2017 - 15:59
Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện phương tiện vận tải khách du lịch
Thời gian: 18/11/2017 - 14:57
Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
Thời gian: 20/03/2017 - 16:26
Quyết định số718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/03/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việcban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch.
Quyết định Vv Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016
Thời gian: 07/12/2016 - 10:13
Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo
Thời gian: 30/08/2016 - 09:54
Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian qua phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: