Liên kết website
   
Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 15/05/2019 - 15:01
Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/11/2018 - 17:22
Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện ...
Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 14/09/2018 - 16:19
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Các văn bản về Cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch
Thời gian: 27/02/2018 - 09:59
Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Thời gian: 30/08/2016 - 09:38
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Thời gian: 30/08/2016 - 09:25
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
Thời gian: 30/08/2016 - 09:11
Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương