Liên kết website
   
Các văn bản về Cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch
Thời gian: 27/02/2018 - 09:59
Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Thời gian: 30/08/2016 - 09:38
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Thời gian: 30/08/2016 - 09:25
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương
Thời gian: 30/08/2016 - 09:11
Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương