Liên kết website
   
Quyết định về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 08/10/2018 - 11:19
1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của ...
Công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch
Thời gian: 11/08/2017 - 09:00
Sáng 20-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập Sở Du lịch Hải ...