Liên kết website
   
Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua điện thoại đường dây nóng
Thời gian: 27/12/2018 - 14:28
Quyết định số 3265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 12/12/2018 về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp ...