Liên kết website
   
Thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Thời gian: 06/12/2018 - 15:43
Trích ngang người phát ngôn của Sở Du lịch 170.SDL-VP.signed.pdf