Liên kết website
   
Kết quả giải quyết vụ việc "Tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về du khách nước ngoài ăn đĩa lạc luộc trên phà Gót, Hải Phòng với giá 10 USD"
Thời gian: 10/05/2019 - 16:02
Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thời gian: 28/12/2018 - 16:53
Quyết định Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
Thời gian: 29/12/2017 - 14:57
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND thành phố.