Liên kết website
   
Thông báo khai giảng Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Thời gian: 04/04/2019 - 10:31
Thông báo Khai giảng Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Kiện toàn ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng
Thời gian: 12/02/2019 - 16:12
Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.
Kế hoạch tham gia tổ chức Lễ hội hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2018
Thời gian: 25/04/2018 - 17:28
Căn cứ kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2018, Sở Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 18/12/2017 - 18:00
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Du lịch Hải Phòng.
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thời gian: 06/11/2017 - 17:58
Quyết định vv thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Du lịch thành phố Hải ...