Liên kết website
   
ĐẾN VIỆT HẢI ĐỂ THƯỞNG THỨC KHOAI SỌ MÙN ỐC
Thời gian: 30/10/2019 - 15:33
ĐẾN VIỆT HẢI ĐỂ THƯỞNG THỨC KHOAI SỌ MÙN ỐC Khoai sọMùn Ốc (hay khoai môn Việt Hải) là một giống cây trồng bản địa, cùng họ với khoai môn, được trồng từ rất lâu đời tại xã Việt ...