Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 350172
Khách trực tuyến : 3420
Thành viên trực tuyến : 5
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quỹ) và Sở KH&CN Hải Phòng vào sáng 4/7/2017. Tham dự hội nghị, các doanh nghiệp được hiểu rõ về Quỹ; tiêu chí, nhiệm vụ cũng như các nội dung chủ yếu được Quỹ hỗ trợ trong các dự án đổi mới, chuyển giao công nghệ … ..