Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 357965
Khách trực tuyến : 4748
Thành viên trực tuyến : 5
 
Công văn số 372/SKHCN-QLKH về việc triển khai thực hiện Kết luận của Đoàn giám sát Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy tại Hải Phòng
Thời gian: 05/06/2019 - 16:06
Công văn số 07/SKHCN-VP về thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2018
Thời gian: 09/02/2018 - 09:54
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/01/2018 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ...
Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2018
Thời gian: 05/02/2018 - 10:13
Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đã đề ra trong năm 2018, ...