Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 353643
Khách trực tuyến : 4816
Thành viên trực tuyến : 12
 
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2019 (đợt 1)
Thời gian: 29/07/2019 - 14:45
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018
Thời gian: 28/12/2018 - 13:56
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 26/03/2018 - 08:46
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 2)
Thời gian: 21/12/2016 - 15:24
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2017 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 19/12/2016 - 09:48
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được phê duyệt
Thời gian: 04/10/2016 - 16:17
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 1)
Thời gian: 25/02/2016 - 09:55
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2015
Thời gian: 22/04/2015 - 13:30
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2014
Thời gian: 21/01/2015 - 09:23
Danh mục dự án ứng dụng thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai năm 2013
Thời gian: 23/01/2014 - 10:12
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2019 (đợt 1)
Thời gian: 29/07/2019 - 14:45
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018
Thời gian: 28/12/2018 - 13:56
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2018 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 26/03/2018 - 08:46
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 2)
Thời gian: 21/12/2016 - 15:24
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2017 đợt 1 được phê duyệt
Thời gian: 19/12/2016 - 09:48
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2016 thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 được phê duyệt
Thời gian: 04/10/2016 - 16:17
Danh mục nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành năm 2016 (đợt 1)
Thời gian: 25/02/2016 - 09:55
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2015
Thời gian: 22/04/2015 - 13:30
Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2014
Thời gian: 21/01/2015 - 09:23
Danh mục dự án ứng dụng thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới được triển khai năm 2013
Thời gian: 23/01/2014 - 10:12
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Nghiệm thu 02 dự án ứng dụng khoa học và công nghệ tại quận Dương Kinh
Cập nhật kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô ARFI trong sản phụ khoa và đánh dấu mô VVI trong tim thai
Nâng cao năng lực quản trị của bộ máy hành chính công
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Hải Phòng và giải pháp phòng tránh, thích ứng, giảm thiểu thiệt hại
Viện Y học biển Việt Nam: Tổ chức hội thảo phát triển y học dưới nước và ô xy cao áp Việt Nam và khánh thành Trung tâm Ô xy cao áp mới
Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cá Koi cho đoàn viên thanh niên huyện Kiến Thụy
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ QRPay trong thanh toán viện phí
Phổ biến, hướng dẫn mô hình hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương
Tạo thuận lợi cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
Khai giảng lớp Giám đốc chiến lược khóa 4
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp xúc kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sĩ
10 công trình, giải pháp, mô hình đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ 2, năm 2018 - 2019
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: 09 công trình, giải pháp dự thi đều đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2
Công nghệ truy xuất nguồn gốc giúp phát triển tài sản trí tuệ tại các địa phương
Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ 2