Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244502
Khách trực tuyến : 4898
Thành viên trực tuyến : 2
 Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo về việc triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2
Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2019
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2019
Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
Bảo vệ và hướng tới một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn - Văn minh
Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO CCVC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
Thời gian: 03/09/2019 - 08:51
Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Thời gian: 30/08/2019 - 09:02
Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung vể quản lý, sử dụng đất lúa
Thời gian: 30/08/2019 - 08:58
Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa.
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP
Thời gian: 30/08/2019 - 08:57
Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP
Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ
Thời gian: 30/08/2019 - 08:46
Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2014 của Chính phủ
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
Thời gian: 04/04/2019 - 14:10
Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành QuyếT định số 172/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm. giai đoạn 2019 - 2025"
Luật bảo vệ bí mật nhà nước
Thời gian: 20/03/2019 - 07:34
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020
Thời gian: 15/03/2019 - 18:06
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá
Thời gian: 15/03/2019 - 17:42
Luật số: 09/2012/QH13. LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Thời gian: 15/03/2019 - 16:08
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang: