Tin mới
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ, NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN LÀM VIỆC VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHÀO CỜ, SINH HOẠT DƯỚI CỜ; HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ VÀ GIAO BAN BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
HỘI NGHỊ RA MẮT CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ CƠ QUAN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỈ PHÒNG
Hội nghị Công bố Quyết Định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
BCĐ xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia
CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL PHÙ HỢP TCVN ISO 9001:2015
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2019
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUẦN LỄ PHÁT ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2019
HỘI NGHỊ BÀN GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU THỤ THỊT LỢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHÔNG LÃNG PHÍ NĂM 2019
TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TẠI HẢI PHÒNG (đến ngày 11/4/2019)
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244454
Khách trực tuyến : 18549
Thành viên trực tuyến : 19
 
Thủ tục hành chính công qua bưu chính công ích
Thời gian: 02/11/2018 - 14:50
Thủ tục hành chính công qua bưu chính công ích