Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244502
Khách trực tuyến : 1189
Thành viên trực tuyến : 0
 Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo về việc triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2
Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2019
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2019
Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
Bảo vệ và hướng tới một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn - Văn minh
Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO CCVC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm Lâm
Thời gian: 20/10/2017 - 16:37
Quyết định 1488/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Kiện toàn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản
Thời gian: 20/10/2017 - 16:34
Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai
Thời gian: 20/10/2017 - 16:31
Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Thời gian: 20/10/2017 - 16:29
Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Thời gian: 20/10/2017 - 16:28
Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Thủy sản
Thời gian: 20/10/2017 - 16:20
Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn
Thời gian: 20/10/2017 - 16:12
Quyết định 309/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 10/03/2017 - 15:33
Chức năng nhiệm vụ
Thời gian: 11/06/2008 - 08:25