Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244504
Khách trực tuyến : 6764
Thành viên trực tuyến : 16
 Tin mới
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo về việc triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2
Thông báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2019
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2019
Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức tại Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai năm 2019
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
Bảo vệ và hướng tới một môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn - Văn minh
Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHÒNG TRÀO CCVC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019
Công tác xây dựng nông thôn mới 3 tháng đầu năm 2016
Thời gian: 16/03/2016 - 16:18
Đến hết năm 2015, bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 14,5 tiêu chí: 48 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (bằng 34,5% tổng số xã), 11 xã đạt từ 15 đến ...
Khẩn trương hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014
Thời gian: 28/10/2014 - 15:07
Đến tháng 8/2014,bình quâncác xã trên địa bàn thành phốđạt11,39tiêu chítheoBộ Tiêu chí Quốc gia vềnông thôn mới,tăng 5,63tiêu chíso ...
Hải Phòng trung bình các xã trên địa bàn đạt 9,44 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
Thời gian: 27/10/2013 - 15:41
heo Bộ tiêu chí về phát triển nông thôn mới, đến ngày 15/10/2013, trung bình các xã trên địa bàn thành phố đạt 9,44 tiêu chí (tăng 3,68 tiêu ...
Hải Phòng thực hiện đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Thời gian: 27/10/2013 - 15:36
heo Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa năm ...
Các xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng trung bình đạt 8,94 tiêu chí về xây nông thôn mới
Thời gian: 30/08/2013 - 08:12
Đến nay, các huyện, các ngành liên quan hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; lựa chọn 3 xã (An Hồng huyện An Dương; ...
Các xã trên địa bàn thành phố đạt 8,19 tiêu chívề xây dựng nông thôn mới
Thời gian: 29/07/2013 - 16:19
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIV về xây dựng nông thôn mới Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số ...
Tỷ lệ các huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng có bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh đạt 86%
Thời gian: 31/05/2013 - 16:44
Thực hiện Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 15/07/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn ở nông thôn trên địa bàn ...
Các xã điểm về xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch.
Thời gian: 27/10/2011 - 15:56
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020, các cấp, các ngành, các đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn về chương trình xây dựng nông thôn mới; đa số cán bộ đảng ...
Tham gia Chương trình Lễ hội làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội
Thời gian: 29/09/2010 - 14:40
Chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã tổ chức tham gia Chương trình Lễ hội Làng nghề, Phố nghề Thăng Long – Hà Nội và Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam – Cúp Thăng Long 1000 ...
Ngành nghề nông thôn Hải Phòng
Thời gian: 19/08/2008 - 12:41
Phát triển ngành nghề nông thôn là một trong những nội dung lớn của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược phát tiển kinh tế - xã hội nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động, người dân nông thôn; góp phần đẩy ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: