Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2010
Thời gian: 18/02/2016 - 09:16
Quyết định số 2719/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2010