Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡ khẩn cấp ở nước ngoài
Thời gian: 24/02/2016 - 09:38
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡ người thân ở nước ngoài
Thời gian: 24/02/2016 - 09:35
Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.
Thời gian: 24/02/2016 - 09:19
Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình ...
Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.
Thời gian: 24/02/2016 - 09:01
Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.
Luật số 66/2011/OH12 về phòng, chống mua bán người
Thời gian: 24/02/2016 - 08:28
Luật số 66/2011/OH12 về phòng, chống mua bán người
Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/06/2011 quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.
Thời gian: 24/02/2016 - 08:20
Thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20/06/2011 quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.
Quyết định số 1856/QĐ-BNG ngày 04/07/2011 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao
Thời gian: 24/02/2016 - 08:12
Ban hành kèm theo01 thủ tục hành chínhmới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao“Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam”.
Việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam
Thời gian: 17/06/2008 - 09:06
Ngày 19-5, Bộ Ngoại giao đã có Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều trong Nghị định của Chính phủ quy định về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam. Dưới đây là nội ...
Các hiệp định và thoả thuận giữa Việt Nam và các nước
Thời gian: 17/06/2008 - 09:02
Các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của công tác lãnh sự
Thời gian: 17/06/2008 - 09:02
Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.