Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Thông tư số 2433/2010/TT-BNG về việc hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra ngoại giao
Thời gian: 18/02/2016 - 09:13
Thông tư số 2433/2010/TT-BNG về việc hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục của thanh tra ngoại giao
Nghị định số 17/2004/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngoại giao
Thời gian: 18/02/2016 - 09:11
Nghị định số 17/2004/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngoại giao