Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Danh mục các đề tài khoa học
Thời gian: 16/02/2019 - 14:26
Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố về việc công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2016
Thời gian: 26/08/2018 - 15:37
Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc công nhận hiệu quả áp dụng và ảnh hưởng phạm vi thành phố cho các sáng kiến năm 2017
Thời gian: 26/08/2018 - 15:26
Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc công nhận sáng kiến cấp thành phố năm 2015
Thời gian: 17/11/2016 - 11:01
Năm 2015, Sở Ngoại vụ đã xây dựng và triển khai Sáng kiến “Phương pháp tổ chức liên hoan ngoại ngữ phục vụ hoạt động đối ngoai của thành phố giai đoạn hội nhập quốc tế”. Đây ...