Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Biểu mẫu báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 30/05/2019 - 08:37
Biểu mẫu báo cáo công tác đối ngoại năm 2018, kế hoạch năm 2019
Thời gian: 23/10/2018 - 08:41
Các biểu mẫu báo cáo công tác đối ngoại năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Thời gian: 12/10/2017 - 10:13
Các biểu mẫubáo cáo công tác đối ngoại năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp tháng 5 năm 2017
Thời gian: 27/04/2017 - 15:19
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp tháng 5 năm 2017
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại tháng 3 và 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2017.
Thời gian: 28/03/2017 - 11:10
Báo cáo kết quả công tác đối ngoại tháng 3 và 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2017.
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3/2017
Thời gian: 10/03/2017 - 10:32
Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3/2017
Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02
Thời gian: 20/02/2017 - 13:37
Báo cáo Kết quả hoạt động đối ngoại tháng 01/2017 và nhiệm vụ tháng 02
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Thời gian: 20/02/2017 - 13:33
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
BÁO CÁO Kết quả hoạt động đối ngoại của thành phố tháng 10/2016
Thời gian: 28/10/2016 - 10:43
BÁO CÁO Kết quả công tác đối ngoại tháng 9 và 9 tháng năm 2016
Thời gian: 28/10/2016 - 10:43
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang: