Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định số 111/QĐ-NV ngày 18/7/2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 9001:2015
Thời gian: 19/07/2018 - 08:23
Quyết định 107/QĐ-NV ngày 22/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Thời gian: 23/12/2017 - 09:37
Quyết định 107/QĐ-NV ngày 22/12/2017 của Sở Ngoại vụ về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
Quyết định số 58/QĐ-NV ngày 12/9/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 4)
Thời gian: 15/09/2017 - 11:53
Quyết định số 58/QĐ-NV ngày 12/9/2017 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 4)
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thời gian: 22/07/2017 - 10:57
Quyết định số 1041/QĐ-CT ngày 5/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thời gian: 08/05/2017 - 14:06
Quyết định số 1041/QĐ-CT ngày 5/5/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
QUYẾT ĐỊNH V/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thời gian: 04/08/2016 - 09:09
QĐ 37 NV .pdf
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (ban hành lần 2)
Thời gian: 04/09/2015 - 09:51
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 (ban hành lần 2) của Giám đốc Sở Ngoại vụ
Quy trình nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam
Thời gian: 10/06/2008 - 15:53
Quy trình gia hạn thị thực tại Việt Nam cho người nước ngoài
Thời gian: 10/06/2008 - 15:52
Thủ tục đề nghị cấp Hộ chiếu công vụ tại Sở Ngoại vụ
Thời gian: 10/06/2008 - 15:50