Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quá trình hình thành phát triển của Sở Ngoại vụ Hải Phòng qua các thời kỳ
Thời gian: 13/12/2010 - 09:05
Sở Ngoại vụ Hải Phòng có tiền thân là Phòng Ngoại vụ, ra đời năm 1955 và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Thời điểm đó, Phòng chỉ có từ 2 đến 7 cán bộ quản lý và thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của thành phố với chức năng ...