Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Thời gian: 20/01/2016 - 15:04
Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII
Thời gian: 15/01/2016 - 17:01
(Báo TG&VN) - “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII” là chủ đề của ngành Ngoại giao năm 2016, do Phó ...
Danh sách các nước có quan hệ ngoại giao với nước CHXHCN Việt Nam (tính đến tháng 2/2013)
Thời gian: 30/09/2015 - 15:18
Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 180 nước thuộc tất cả các châu lục và lần đầu tiên ...
PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TƯƠNG LAI CHÂU Á
Thời gian: 30/12/2010 - 15:10
Ngoại giao Việt Nam vững tin bước vào năm 2010
Thời gian: 27/07/2010 - 10:43
Bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêmtổng kết một năm hoạt động đa dạng, linh hoạt, rộng khắp của ngoại giao Việt Nam.
Năm 2009, gắn kết chặt chẽ 3 trụ cột ngoại giao: Chính trị-Kinh tế-Văn hóa
Thời gian: 27/07/2010 - 10:37
Phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam phỏng vấn Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (PTT - BT) Phạm Gia Khiêm về trọng tâm công tác ngoại giao trong năm 2009