Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Định hướng hành động công tác đối ngoại địa phương sau Hội nghị ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18
Thời gian: 28/10/2016 - 10:23
Chỉ thị số 40 CT/ TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Thời gian: 09/06/2008 - 15:06
Hải Phòng là địa phương có khá đông đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là ở các nước có nền công nghiệp phát triển. Thời gian qua, công tác đối ngoại được tăng cường, trong đó công tác về người Việt Nam ở ...
Chương trình hoạt động đối ngoại của thành phố Hải Phòng năm 2005
Thời gian: 09/06/2008 - 15:05
Căn cứ Quyết định 28/2005/ QĐ-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; các Nghị quyết của Thành uỷ và Hội đồng nhân dân thành ...
Định hướng công tác đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XII
Thời gian: 09/06/2008 - 15:04
Mở rộng quan hệ đối ngoại, trước hết là kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế có hiệu quả. Công tác đối ngoại của Đảng, chính quyền và đối ngoại nhân dân phải được triển khai đồng bộ theo đúng đường lối của Đảng, phục vụ thiết ...