Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN VIÊN KOICA, HÀN QUỐC NĂM 2019
Thời gian: 26/07/2018 - 09:17
Mẫu báo cáo tiếp nhận và quản lý tài chính viện trợ phi chính phủ nước ngoài đối với các chương trình, dự án và phi dự án
Thời gian: 10/06/2008 - 10:01
Phần 6. Giới thiệu mẫu dự án đề nghị viện trợ khẩn cấp
Thời gian: 10/06/2008 - 09:58
Phần 5. Quản lý - Thực hiện dự án
Thời gian: 10/06/2008 - 09:57
Phần 4. Công tác kiểm tra và đánh giá dự án
Thời gian: 10/06/2008 - 09:57
Phần 3. Đánh giá nhu cầu, phân tích mục tiêu
Thời gian: 10/06/2008 - 09:53
Phần 2. Xây dựng dự án
Thời gian: 10/06/2008 - 09:52
Xây dựng dự án (còn được gọi là thiết kế dự án) là một nội dung quan trọng, là kết quả cuối cùng của bước khảo sát. Xây dựng dự án là lập một dự án, được thể hiện bằng văn bản (văn bản dự án), trên cơ sở những thông tin đã thu thập được ...
Phần 1. Khái niêm, phân loại và quy trình dự án
Thời gian: 10/06/2008 - 09:49
Dự án là một hoạt động đầu tư trong đó các nguồn lực hạn chế được sử dụng nhằm tạo ra lợi nhuận (Hình 1). Thông thường, một dự án có thể đứng độc lập hoặc nằm trong một chương trình gồm nhiều dự án. Quy mô của một dự án nên ở mức độ mang ...