Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Thuyền buồm quốc tịch Mỹ nhập cảnh vào Cảng Hải Phòng
Thời gian: 16/06/2008 - 17:17
Ngày 03/4/2006 thuyền buồm du lịch có tên FLEET WOOD (quốc tịch Mỹ) trên đường hành trình đã đến neo đậu tại khu vực Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) và xin vào Cảng khu vực Hải Phòng trong tình trạng khẩn cấp vì hết nước ngọt.