Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 6)
Thời gian: 22/08/2008 - 10:06
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 5)
Thời gian: 22/08/2008 - 09:50
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 4)
Thời gian: 22/08/2008 - 09:49
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 3)
Thời gian: 22/08/2008 - 09:49
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 2)
Thời gian: 22/08/2008 - 09:47
Lễ tân - Công vụ giao tiếp (Phần 1)
Thời gian: 22/08/2008 - 09:47
Nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm
Thời gian: 17/06/2008 - 09:12
Ngày 9/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng ...
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài
Thời gian: 17/06/2008 - 09:11
Quyết định số 799/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/01/1900 - 00:00
Quyết định số 799/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ ...
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài
Thời gian: 01/01/1900 - 00:00
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6/11/2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài