Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 6202
Thành viên trực tuyến : 3
 
Tổ triển khai Đề án nâng cấp phần mềm thu phí tổ chức hội thảo phổ biến cho các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi trên địa bàn thành phố
Thời gian: 08/12/2018 - 07:55
Để đáp ứng các nội dung công việc cụ thể khi thực hiện triển khai Đề án, Tổ triển khai Đề án tổ chức hội thảo triển khai đối với tất cả các Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, quán triệt Quyết ...
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Thời gian: 17/08/2017 - 16:05
Quy chế thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Thông báo về việc triển khai tờ khai nộp phí qua internet
Thời gian: 23/05/2017 - 23:21
Để giảm thiểu ách tắc tại các điểm thu phí cũng như hỗ trợ Doanh nghiệp giảm thời gian đến chờ nộp phí. Sở Tài chính Hải Phòng thông báo và gửi đến các Doanh ...

d