Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4742
Thành viên trực tuyến : 9
 
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Thời gian: 04/10/2019 - 18:03
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Thời gian: 24/06/2019 - 14:26
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Thời gian: 29/03/2019 - 16:24
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2018
Thời gian: 29/11/2018 - 07:45
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý III năm 2018
Thời gian: 26/09/2018 - 14:11
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý III năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý II năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 15:10
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý II năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý I năm 2018
Thời gian: 29/03/2018 - 09:07
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý I năm 2018

d


Tin mới
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính
Thông báo: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thi công chức lĩnh vực tài chính năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
Hoạt động Tháng Thanh niên 2019 tại huyện Tiên Lãng
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019