Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4844
Thành viên trực tuyến : 5
 
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
Thời gian: 15/07/2019 - 22:22
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã ...
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
Thời gian: 15/07/2019 - 22:22
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Thời gian: 29/06/2019 - 18:01
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018 Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết TTHC Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ...
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Thời gian: 18/04/2019 - 13:45
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Thời gian: 17/04/2019 - 15:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019 I. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của NSNN Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC quy định về chi ...
Tiểu sử lãnh đạo
Thời gian: 04/04/2019 - 17:06
Tiểu sử lãnh đạo
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 04/04/2019 - 17:04
Ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính Hải Phòng ra đời ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một ủy viên phụ trách công ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 17:51
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019 I. Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, bệnh dịch buộc tiêu hủy Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị ...
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019
Thời gian: 09/03/2019 - 12:06
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019
Thời gian: 28/02/2019 - 17:50
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019 I. Kịp thời loại đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Nội dung nổi bật này được đề cập tại Chỉ thị 28-CT/TW ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/23
Số bản ghi trên trang:

d