Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2014
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Thời gian: 29/06/2019 - 18:01
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018 Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết TTHC Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 17:51
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019 I. Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, bệnh dịch buộc tiêu hủy Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019
Thời gian: 28/02/2019 - 17:50
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019 I. Kịp thời loại đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Nội dung nổi bật này được đề cập tại Chỉ thị 28-CT/TW ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019
Thời gian: 30/01/2019 - 17:49
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019 I. Khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH Thủ tướng ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về khung ...
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018
Thời gian: 23/01/2019 - 18:29
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018 03042019144051_Muc 2.3 QD khen 2018 (di QD 12.VP).PDF
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018
Thời gian: 21/12/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018 I. 09 nguồn thực hiện cải cách tiền lương 2019 ở địa phương Ngày 05/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư ...
Lịch làm việc của lãnh đạo từ 03/12/2018 đến 09/12/2018
Thời gian: 02/12/2018 - 09:02
Lịch làm việc của lãnh đạo từ 03/12/2018 đến 09/12/2018
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018
Thời gian: 30/11/2018 - 16:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018 I. Hàng loạt quy định mới trong tuyển dụng công chức Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018
Thời gian: 31/10/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018 I. Miễn gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018
Thời gian: 28/09/2018 - 16:44
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018 I. Ngày 01/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:

d