Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 6188
Thành viên trực tuyến : 3
 
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính
Thời gian: 10/12/2018 - 17:40
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Họ và Tên: Lê Ngọc Trữ Chức vụ: Giám đốc Sở Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải ...
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
Thời gian: 10/12/2018 - 17:35
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Họ và Tên: Nguyễn Tùng Lâm Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, ...
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 01/07/2018 - 07:30
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng di QĐ 65.VP.signed.pdf 104_2016_QH13_280116.doc

d