Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5901
Thành viên trực tuyến : 1
 
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 28/12/2018 - 14:20
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Báo cáo giá tháng 12 năm 2018
Thời gian: 26/12/2018 - 10:05
Báo cáo giá tháng 12 năm 2018 STC. BCgiat12.2018.pdf
Báo cáo giá tháng 12 năm 2018
Thời gian: 26/12/2018 - 10:05
Báo cáo giá tháng 12 năm 2018 STC. BCgiat12.2018.pdf
Báo cáo giá tháng 11 năm 2018
Thời gian: 27/11/2018 - 10:34
Báo cáo giá tháng 11 năm 2018 STC. BCgiat11.2018.pdf
Báo cáo giá tháng 11 năm 2018
Thời gian: 27/11/2018 - 10:34
Báo cáo giá tháng 11 năm 2018 STC. BCgiat11.2018.pdf
Báo cáo giá tháng 10 năm 2018
Thời gian: 10/11/2018 - 10:32
Báo cáo giá tháng 10 năm 2018 STC. BCgiat10.2018.pdf
Báo cáo giá tháng 10 năm 2018
Thời gian: 10/11/2018 - 10:32
Báo cáo giá tháng 10 năm 2018 STC. BCgiat10.2018.pdf
BC giá tháng 9 năm 2018
Thời gian: 06/10/2018 - 10:31
BC giá tháng 9 năm 2018 STC. BCgiat9.2018.pdf
BC giá tháng 9 năm 2018
Thời gian: 06/10/2018 - 10:31
BC giá tháng 9 năm 2018 STC. BCgiat9.2018.pdf
BC giá tháng 7 năm 2018
Thời gian: 31/07/2018 - 10:29
BC giá tháng 7 năm 2018 STC. BCgiat7.2018.pdf
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

d