Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2720
Thành viên trực tuyến : 7
 
Tiểu sử lãnh đạo
Thời gian: 04/04/2019 - 17:06
Tiểu sử lãnh đạo
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/11/2008 - 23:12
Thông tin về sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Tài chính, thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ trụ sở; chức vụ,số điện thoại, email của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.

d