Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 6050
Thành viên trực tuyến : 1
 
Tiểu sử lãnh đạo
Thời gian: 04/04/2019 - 17:06
Tiểu sử lãnh đạo
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 04/04/2019 - 17:04
Ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính Hải Phòng ra đời ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một ủy viên phụ trách công ...
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính
Thời gian: 10/12/2018 - 17:40
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính Họ và Tên: Lê Ngọc Trữ Chức vụ: Giám đốc Sở Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải ...
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin
Thời gian: 10/12/2018 - 17:35
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin Họ và Tên: Nguyễn Tùng Lâm Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, ...
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 01/07/2018 - 07:30
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng di QĐ 65.VP.signed.pdf 104_2016_QH13_280116.doc
Quyết định số 93/QĐ-STC ngày 02/6/2017 ban hành Nội quy tiếp dân của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 19/06/2017 - 10:21
Quyết định số 1756/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 30/11/2016 - 15:47
Quyết định số 1756/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 03/04/2013 - 11:06
Giới thiệu chung về Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm lãnh đạo Phòng, số điện thoại, email ...
Quyết định số 821/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 01/04/2013 - 11:17
Quyết định số 821/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
Thời gian: 22/11/2008 - 23:12
Thông tin về sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Tài chính, thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ trụ sở; chức vụ,số điện thoại, email của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng thuộc Sở.

d