Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3071
Thành viên trực tuyến : 8
 
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Thời gian: 17/04/2019 - 15:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019 I. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của NSNN Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC quy định về chi ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 17:51
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019 I. Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, bệnh dịch buộc tiêu hủy Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019
Thời gian: 28/02/2019 - 17:50
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019 I. Kịp thời loại đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Nội dung nổi bật này được đề cập tại Chỉ thị 28-CT/TW ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019
Thời gian: 30/01/2019 - 17:49
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019 I. Khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH Thủ tướng ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về khung ...
Các luật có hiệu lực từ đầu năm 2019
Thời gian: 05/01/2019 - 16:04
CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ ĐẦU NĂM 2019 1. Nhiều điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo 2018 Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Tố cáo năm 2018 và so với Luật Tố cáo năm ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018
Thời gian: 21/12/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018 I. 09 nguồn thực hiện cải cách tiền lương 2019 ở địa phương Ngày 05/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018
Thời gian: 30/11/2018 - 16:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018 I. Hàng loạt quy định mới trong tuyển dụng công chức Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018
Thời gian: 31/10/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018 I. Miễn gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018
Thời gian: 28/09/2018 - 16:44
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018 I. Ngày 01/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động ...
Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan
Thời gian: 25/09/2018 - 12:24
Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan là các quy định cụ thể về thủy lợi và việc quản lý, khai thác ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:

d