Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4982
Thành viên trực tuyến : 5
 
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2019
Thời gian: 30/09/2020 - 09:16
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2019 1.Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc này trong tháng 9/2019 - Trước ngày 03/9/2019: Thông báo ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2019
Thời gian: 31/12/2019 - 00:01
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2019 1. Tăng số tiền lương tối đa tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2020 Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Nghị ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2019
Thời gian: 30/11/2019 - 00:00
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2019 1. Các trường hợp sáng chế được coi là không bị mất tính mới Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2019
Thời gian: 31/08/2019 - 09:18
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2019 1.Quy định về góp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước ban ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2019
Thời gian: 31/07/2019 - 23:18
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2019 Lương giáo viên, giảng viên tăng đến 800.000 đồng/tháng từ 01/7 Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2019
Thời gian: 30/06/2019 - 23:16
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2019 Xử lý trường hợp không đủ điều kiện dựng sổ khi bán cổ phần của DNNN Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2019
Thời gian: 31/05/2019 - 23:14
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2019 I. Quy định mới về hoạt động cho thuê lại lao động Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 BLLĐ về ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Thời gian: 17/04/2019 - 15:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019 I. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của NSNN Bộ Tài chính ban hành Thông tư 12/2019/TT-BTC quy định về chi ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 17:51
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019 I. Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, bệnh dịch buộc tiêu hủy Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019
Thời gian: 28/02/2019 - 17:50
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019 I. Kịp thời loại đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Nội dung nổi bật này được đề cập tại Chỉ thị 28-CT/TW ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:

d