Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 1819
Thành viên trực tuyến : 1
 
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
Thời gian: 02/01/2020 - 10:12
Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 02/01/2020 - 09:48
Quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hải Phòng
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2019
Thời gian: 04/12/2019 - 15:27
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2019
Báo cáo, Tờ trình đề nghị xây dựng dự toán NSNN năm 2020 trình HĐND
Thời gian: 04/12/2019 - 15:22
Báo cáo, Tờ trình đề nghi xây dựng dự toán NSNN năm 2020 trình HĐND
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Thời gian: 04/10/2019 - 18:03
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Thời gian: 24/06/2019 - 14:26
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Thời gian: 29/03/2019 - 16:24
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Thời gian: 01/02/2019 - 08:08
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/01/2019 - 16:47
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Báo cáo Xây dựng dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND
Thời gian: 05/12/2018 - 09:31
Báo cáo Xây dựng dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

d