Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 1962
Thành viên trực tuyến : 9
 
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Thời gian: 04/10/2019 - 18:03
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Thời gian: 24/06/2019 - 14:26
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Thời gian: 29/03/2019 - 16:24
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý I năm 2019
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Thời gian: 01/02/2019 - 08:08
Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Thời gian: 31/01/2019 - 16:47
Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hải Phòng
Báo cáo Xây dựng dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND
Thời gian: 05/12/2018 - 09:31
Báo cáo Xây dựng dự toán NSNN năm 2019 trình HĐND
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2018
Thời gian: 29/11/2018 - 07:45
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý III năm 2018
Thời gian: 26/09/2018 - 14:11
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý III năm 2018
Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Thời gian: 21/08/2018 - 14:22
Ngày 20/8/2018 Ủy ban nhân dân thành phố ban hànhQuyết định số 1954/QĐ-UBNDvề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý II năm 2018
Thời gian: 29/06/2018 - 15:10
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN quý II năm 2018
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:

d


Tin mới
Thông báo: Về việc điều chuyển nhiệm vụ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ quận Hải An sang Sở Tài Chính
Thông báo: Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2019
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thi công chức lĩnh vực tài chính năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện NSNN Quý III năm 2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Quy định cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tham gia quảng cáo, tài trợ tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2019
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
Hoạt động Tháng Thanh niên 2019 tại huyện Tiên Lãng
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019