Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5393
Thành viên trực tuyến : 1
 
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018
Thời gian: 29/06/2019 - 18:01
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2018 Công chức không được kéo dài thời gian giải quyết TTHC Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019
Thời gian: 19/03/2019 - 17:51
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2019 I. Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, bệnh dịch buộc tiêu hủy Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019
Thời gian: 28/02/2019 - 17:50
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2/2019 I. Kịp thời loại đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Nội dung nổi bật này được đề cập tại Chỉ thị 28-CT/TW ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019
Thời gian: 30/01/2019 - 17:49
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 1/2019 I. Khung lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH Thủ tướng ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg về khung ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018
Thời gian: 21/12/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 12/2018 I. 09 nguồn thực hiện cải cách tiền lương 2019 ở địa phương Ngày 05/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018
Thời gian: 30/11/2018 - 16:26
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2018 I. Hàng loạt quy định mới trong tuyển dụng công chức Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về tuyển dụng công chức, viên ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018
Thời gian: 31/10/2018 - 16:37
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018 I. Miễn gửi thang, bảng lương đối với doanh nghiệp dưới 10 lao động Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018
Thời gian: 28/09/2018 - 16:44
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2018 I. Ngày 01/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2018
Thời gian: 31/08/2018 - 17:58
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2018 I. Cấm ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp có mục đích cơ cấu nợ Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư ...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2018
Thời gian: 31/07/2018 - 18:00
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 7/2018 I.Địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách Nghị định 93/2018/NĐ-CP về quản lý nợ của chính quyền ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/7
Số bản ghi trên trang:

d