Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2039
Thành viên trực tuyến : 0
 
Hoạt động Tháng Thanh niên 2019 tại huyện Tiên Lãng
Thời gian: 25/03/2019 - 12:14
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2019.
Kế hoạch công tác năm 2019
Thời gian: 25/01/2019 - 18:32
Kế hoạch công tác năm 2019 03042019144100_Muc 3.6.2 KH cong tac 2019 (KH 03.VP).PDF
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018
Thời gian: 23/01/2019 - 18:29
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018 03042019144051_Muc 2.3 QD khen 2018 (di QD 12.VP).PDF
Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp cùng Chi đoàn Thanh tra Nhà nước thành phố triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng em đến trường” năm học 2018-2019
Thời gian: 07/12/2018 - 09:57
Thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, Kế hoạch số 745/KH-ĐTNK ngày 27/02/2017 của BCH Đoàn khối các cơ quan thành phố về việc tổ chức Chương ...
Kết quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 của chi đoàn Sở Tài chính
Thời gian: 03/08/2018 - 08:11
Bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác Đoàn năm 2018 của Đoàn khối các cơ quan thành phố Hải Phòng; được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan ...
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 01/07/2018 - 07:30
Luật Tiếp cận thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính Hải Phòng di QĐ 65.VP.signed.pdf 104_2016_QH13_280116.doc
Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành hành Luật
Thời gian: 14/05/2018 - 11:16
Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành hành Luật Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 2030/BTC-QLCS ngày ...
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2018 và ký giao ước thi đua
Thời gian: 08/02/2018 - 14:00
Được sự đồng ý của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 07/02/2018, Sở Tài chính tổ chứcHội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài ...
Kế hoạch công tác năm 2018
Thời gian: 31/01/2018 - 18:31
Kế hoạch công tác năm 2018 03042019144055_Muc 3.6.2 KH cong tac 2018 (KH 10.VP).pdf
Hội nghị tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2017 triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018
Thời gian: 30/01/2018 - 08:56
Thực hiện Hướng dẫn số 965-HD/ĐTNK ngày 04/12/2017 của Đoàn khối các cơ quan thành phố về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên; bình xét ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/20
Số bản ghi trên trang:

d