Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5976
Thành viên trực tuyến : 1
 
Download
Thời gian: 08/04/2013 - 11:29
Download
Hướng dẫn sử dụng
Thời gian: 02/04/2013 - 05:17
Hướng dẫn sử dụng QLNS 7.0
Tính năng
Thời gian: 02/04/2013 - 05:15
Các tính năng chính của phần mềm QLNS 7.0
Giới thiệu
Thời gian: 02/04/2013 - 05:12
Phần mềm Quản lý Ngân sách Nhà nước phiên bản 7.0 đáp ứng sự thay đổi của bộ mã số mới MLNS theo QĐ 33/2008/QĐ-BTC và mã ĐVQHNS quyết định 90/2007/QĐ-BTC; sửa đổi quy ...

d