Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2188
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 20/04/2019 - 10:24
Ngày 18/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành ...
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính
Thời gian: 28/08/2018 - 18:27
Quyết định số 147/QĐ-STC ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài chính
Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính
Thời gian: 08/08/2018 - 15:55
Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính
TTHC - TC - STC
Thời gian: 08/08/2018 - 15:54
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH (20 thủ tục)
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Thời gian: 22/06/2018 - 14:33
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm 37 TTHC
Thời gian: 11/05/2018 - 09:09
Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành ...
Quyết định số 940/QĐ-CT ngày 02/5/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm 37 TTHC
Thời gian: 11/05/2018 - 09:09
Ngày 02/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 940/QĐ-CT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính trên địa bàn thành ...
27. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
25. Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Thời gian: 26/01/2018 - 13:23
Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:

d