Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5333
Thành viên trực tuyến : 1
 
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Thời gian: 18/04/2019 - 13:45
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Sở Tài chính
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019
Thời gian: 09/03/2019 - 12:06
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 08/3/2019
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 15/02/2019
Thời gian: 15/02/2019 - 12:05
Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 01/01 đến 15/02/2019
Kế hoạch thanh tra năm 2019
Thời gian: 29/12/2018 - 11:57
Kế hoạch thanh tra năm 2019
Bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018
Thời gian: 20/12/2018 - 21:56
Bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018
Báo cáo Phòng chống tham nhũng 2018 của Sở Tài chính
Thời gian: 04/12/2018 - 18:17
Báo cáo Phòng chống tham nhũng 2018 của Sở Tài chính Muc 3.11.3 BC PCTN 2018 (di BC 188.VP).pdf
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Thời gian: 05/08/2018 - 12:03
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng 2019 của Sở Tài chính
Thời gian: 27/03/2018 - 18:18
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng 2019 của Sở Tài chính Muc 3.11.3 KH trien khai Luat PCTN (di KH 05.VP).pdf
Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2018 của Sở số 03/KH-STC ngày 12/01/2018 và Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 số 09/KH-STC ngày 31/01/2018
Thời gian: 31/01/2018 - 18:42
- Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2018 của Sở số 03/KH-STC ngày 12/01/2018. di KH 03. VP.signed.pdf -Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 số 09/KH-STC ngày 31/01/2018. di KH ...
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng 2018 của Sở Tài chính
Thời gian: 25/01/2018 - 08:15
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng 2018 của Sở Tài chính Muc 3.11.3 KH phong chong TN 2018 (di KH 04.VP).pdf
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:

d