Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5720
Thành viên trực tuyến : 1
 
Lịch sử Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 04/04/2019 - 17:04
Ngành Tài chính Việt Nam, ngành Tài chính Hải Phòng ra đời ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ một ủy viên phụ trách công ...

d