Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4934
Thành viên trực tuyến : 5
 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017
Thời gian: 28/02/2019 - 15:22
Dự thảo Nghị quyết của HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản ...
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Thời gian: 28/12/2018 - 14:20
Dự thảo Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
Thời gian: 05/10/2017 - 10:49
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 14/11/2013 - 09:39
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 14/11/2013 - 09:36
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên ...
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa
Thời gian: 08/04/2013 - 16:09
Xã hội hóa là một chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn xây dựng đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phát huy ...
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng
Thời gian: 07/04/2013 - 08:01
Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Hiến Pháp năm 1992 của ngành Tài chính thành phố Hải Phòng.
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013)
Thời gian: 29/01/2013 - 08:46
Thư góp ý xin vui lòng gửi về Sở Tài chính Hải Phòng theo địa chỉ sau: - Thư giấy: Sở Tài chính Hải Phòng - Số 21, Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng. - ...

d