Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 4831
Thành viên trực tuyến : 1
 
Giải quyết kiến nghị của cử tri huyện An Lão ngày 10/6/2013
Thời gian: 13/06/2013 - 09:02
“Hàng tháng các hộ dân trên địa bàn xã Thái Sơn phải đóng 15% phí thoát nước thải nhưng không được hỗ trợ để đầu tư hệ thống thoát nước. Đề ...
Nội dung kiến nghị của cử tri huyện Cát Hải ngày 29/5/2013
Thời gian: 13/06/2013 - 08:59
Tiếp tục đề nghị thành phố quan tâm, sớm bố trí kinh phí và có tỷ lệ hỗ trợ ưu tiên cho huyện để đảm nhận 6 nội dung trong chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng ...

d