Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5539
Thành viên trực tuyến : 1
 
Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 03/04/2013 - 11:06
Giới thiệu chung về Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng bao gồm lãnh đạo Phòng, số điện thoại, email ...

d