Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5981
Thành viên trực tuyến : 1
 
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
Thời gian: 15/07/2019 - 22:22
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã ...
Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thời gian: 03/02/2019 - 22:20
Nghịquyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
Thời gian: 09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
Quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
Thời gian: 10/07/2013 - 16:06
Quyết định số 04/QĐ-BTC về Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Dự thảo Đề án Xã hội hóa
Thời gian: 08/04/2013 - 16:09
Xã hội hóa là một chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn xây dựng đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm phát huy ...
Hoàn thành triển khai TABMIS trên diện rộng
Thời gian: 08/04/2013 - 11:50
Năm 2012, đánh dấu một sự kiện quan trọng của dự án triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Đó là, sau hơn ba năm triển khai dự án theo ...
Download
Thời gian: 08/04/2013 - 11:29
Download
Diễn đàn triển khai Tabmis
Thời gian: 06/04/2013 - 11:27
Diễn đàn là kênh thông tin phổ biến các văn bản, tài liệu liên quan đến việc triển khai TABMIS; hướng dẫn sử dụng chương trình TABMIS; cung cấp kênh trao đổi thảo luận và ...
Hướng dẫn sử dụng
Thời gian: 02/04/2013 - 05:17
Hướng dẫn sử dụng QLNS 7.0
Tính năng
Thời gian: 02/04/2013 - 05:15
Các tính năng chính của phần mềm QLNS 7.0
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:

d