Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 6035
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thành phố Hải Phòng triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thời gian: 23/09/2019 - 16:21
Nhằm hỗ trợ, định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hoạt động và phát triển dựa ...
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 29/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Thời gian: 29/05/2017 - 07:46
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 20-Ctr/TU ngày 29/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng ...
Báo cáo Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 11/01/2017 - 10:21
Báo cáo Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng
Thời gian: 11/01/2017 - 10:15
Kế hoạch Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đẩy mạnh công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng
Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp năm 2016
Thời gian: 11/01/2017 - 10:12
Ngày 28/12, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. ...
Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ
Thời gian: 20/10/2016 - 15:13
Ban hành Chương trình hànhđộng của Chính phủ tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trungương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sáchlớnđể nền kinh tế ...
Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/10/2016 - 15:37
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; Nghị định số ...
Danh mục các văn bản chỉ đạo
Thời gian: 06/10/2016 - 08:13
Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tổ chức Lớp bồi dưỡng pháp luật kinh doanh tại Hải Phòng
Thời gian: 04/10/2016 - 10:18
Nhằm thực hiện chức năng là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện pháp luật kinh tế và hoàn thiện hệ thống pháp luật ...
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài