Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312237
Khách trực tuyến : 6422
Thành viên trực tuyến : 20
 
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thời gian: 09/10/2019 - 14:08
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6151/UBND-KSTTHC ngày 07/10/2019 về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm ...
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 16:49
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân ...
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019
Thời gian: 03/10/2019 - 16:46
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai ...
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019
Thời gian: 25/09/2019 - 15:01
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ...
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng
Thời gian: 29/08/2019 - 08:11
Ngày 22/8/2019, Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho 600 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ...
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Thời gian: 22/08/2019 - 17:35
Ngày 20/8/2019, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1261/STP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc tham gia ...
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính
Thời gian: 16/08/2019 - 10:48
Triển khai Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, ...
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính
Thời gian: 08/07/2019 - 14:28
Vừa qua, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm ...
Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 27/06/2019 - 11:13
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành ...
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Thời gian: 17/06/2019 - 09:08
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 14/6/2019, Sở Tư pháp đã có văn bản số 923/STP-QLXLVPHC&TDTHPL gửi các sở, ban, ngành, cơ ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng
Thông báo về việc thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Kiểm tra công tác tư pháp tại huyện An Lão
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”
Tổ chức thành công Đại hội Luật sư nhiệm kỳ IX của Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư